ACNE.... pred začatím liečby....foto č.2....27.august 2010