ACNE.... pred začatím liečby....foto č.1....17.august 2010